Етикети

, , , , , , , , , , ,

Организиране на тялото

Любомир Николов, „Очи на сляп, език на болен“, ИК „Жанет-45“, С., 2012

http://www.capital.bg/light/revju/knigi/2012/05/23/1833274_organizirane_na_tialoto/

nominated for Bulgarian Helikon Award